Bemutatkozás

131205_1283335_400_300_b04852719e618350dc4232f186876a61.jpgÓvodánk Székesfehérvár kertvárosában, csendes, nyugodt környezetben található. 1955 óta funkcionál óvodaként, nemzedékek nőttek fel benne. Négy csoportszobánk van, ebból három nagyméretű, egynek az alapterülete kisebb.

Az udvarunk 300 m2 alapterületű. Két homokozó, egy fedett pavilon és sok fából készült mozgásfejlesztő játék, csúszdák biztosítják a gyerekek játékát a szabadban. 2003 májusában készült el a „Kölyökváros”, melyben hét fából készült kis ház található (kávézó, iskola, fodrászműhely, autószerelő műhely benzinkúttal, virágbolt, élelmiszerbolt). A várost utak szelik át, melyen a gyerekek gokartozhatnak, kerékpározhatnak, görkorcsolyázhatnak. Itt lehetőség nyílik az udvari szerepjátszásra.

100 férőhellyel rendelkezünk. Vegyes életkorú csoportokat szervezünk, melyben tágabb lehetőség nyílik a gyermekekkel való egyéni bánásmódra, a differenciálásra, és a szocializációs feladatok is könnyebben megvalósíthatók.

2004 szeptemberétől egy angol nyelvű csoportot is indítottunk.

A nevelés folyamatában a tevékenységközpontúságra és a komplexitásra törekszünk. Miután a gyermek a világot nem mozaikszerűen, hanem komplex módon érzékeli, ezért az ismereteket összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban tárjuk a gyermek elé. Középpontban a valódi cselekedtetést, a felfedező ismeretszerzést és az egyéni tapasztalást állítjuk.

A tevékenységek alapjának a természet körforgását tekintjük. A természetben évszakonként végbemenő átalakulások változatos lehetőséget biztosítanak a gyermek tevékenységek megszerzéséhez: a játékhoz és a tanuláshoz, az irodalmi, zenei fejlesztéshez, valamint az alkotómunkához.

Olyan óvodai élet megteremtésére törekszünk, mely a természeti és társadalmi környezettel szoros kapcsolatban:

 

• értékeket teremt és közvetít

• szeretetteljes légkört sugároz, biztonságérzetet nyújt

• érzelmekben, élményekben, tevékenységekben gazdag

• képességeket, készségeket fejleszt

• tiszteletben tartja a gyermek jogait, egészségét, érdeklődését, autonómiáját, adottságait


Hiszünk abban, hogy a nevelés eredményessége gyermek- a szülő- s az óvónő – egymásra ható, egymást segítő harmonikus együttműködéstől függ. Kölcsönös, őszinte kapcsolatra törekszünk a szülőkkel.

Fontosnak tartjuk, hogy a népi hagyományokkal, régi népdalokkal megismertessük gyermekeinket, hogy a mai modern világgal ötvöződve, rajtuk keresztül tovább élhessen a népi kultúra az összes szépségével, örömforrásával, követendő példákkal.

 

Mottónk:


Hiszünk a gyermek fejleszthetőségében,
Érezzük, hogy minden gyermek hordoz magában értéket,
Tudjuk, hogy a boldog gyermekkorért felelősséggel tartozunk,
Próbálunk teret engedni a gyermeki fantázia szárnyalásának,
Elősegítjük a sokoldalú készség és képességfejlesztést,
Tanítjuk a jót, személyes példánkkal is,
TYúkanyó módjára óvjuk kiscsibéinket,
Engedjük kibontakozni a gyermeki személyiséget,
Segítünk eligazodni a világ dolgaiban.

 

Deák Barbara
Óvodavezető

 

Ismerje meg csapatunkat:

 

Óvodavezető


Deák BarbaraDeák Barbara vagyok, a Hétpettyes Óvoda vezetője. Óvodapedagógusi és szociálpedagógusi diplomával, valamint fejlesztőpedagógusi szakvizsgával rendelkezem. Célom az eredményekre, elvárásokra, tapasztalatokra alapozott innováció, a szakmai munka fejlesztése, valamint a nevelési gyakorlat pozitív tendenciáinak kezdeményezése. Óvodánk programja, szellemisége, hagyományai közel állnak hozzám, magam is azonos értékrendet képviselek. Magánéletemben is fontos számomra a természet közelsége, a környezetvédelem, az egészség megőrzése, az emberek tisztelete és szeretete. A Hétpettyes Óvodában olyan emberekkel dolgozhatok együtt, akik hasonlóan gondolkodnak, szeretik munkájukat, és szakmai hozzáértésük biztosítéka a színvonalas nevelőmunkának.

Vacskamati csoport


Nagy SándornéNagy Sándorné, Zsuzsa néni vagyok, óvodapedagógus. Célom, hogy a rám bízott gyermekek sokoldalú, érdeklődő, vidám és kiegyensúlyozott felnőttekké váljanak. Szeressék és tiszteljék embertársaikat, valamint a körülöttük lévő világot. Szeretek itt dolgozni, mert a Hétpettyes Óvoda rendkívül családias, jó a közösség, de a legfontosabb, hogy imádom a csoportomat! Fontosnak tartom, hogy a már meglévő tudásomat fejlesszem, ezért továbbképzésekre járok (Vizuális nevelés és tárgykultúra fejlesztése program; Dramatikus tevékenységformák alkalmazása program; Korszerű Óvodai Mozgásprogram a tanulási nehézségek megelőzésére; FÜLTORNA nyelvi alapkészségeket fejlesztő mozgásprogram).

138924_4181360_508_508_da2e7902e61862868ba4ab5d19b348f5.pngLáng Anita vagyok, óvodai dajka. Fontosnak tartom, hogy egy mosolygós, kiegyensúlyozott és szeretetteljes csoportot alakítsunk ki az óvónénikkel együtt. Nem csak azért szeretek itt dolgozni, mert imádom a gyerekeket, hanem mert a kollektíva is jó.673295_4902598_400_300_bdff04dd0fbee787036e6369c4ff5ea4.jpgSzabó Katalin, Kata néni vagyok, óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens. 18 éves korom óta foglalkozom gyerekekkel, gyermekfelügyelettel és szeretnék gyógypedagógiai irányban továbbtanulni. A nyugodt, biztonságot adó, szeretetteljes légkör mellett célom, hogy a gyerekek megtapasztalás útján tanuljanak, önállósodjanak, és egyéni adottságaiknak, képességeiknek megfelelően fejlődjenek a tevékenységeink nevelésünk által. Ezen kívül fontosnak tartom már az óvodában is az esztétikai nevelést. Ha fogékonyak vagyunk a szép és pozitív dolgokra, akkor mindig azt szeretnénk látni magunk körül. Egy óvodában a gyermekek mosolya, kacagása, jókedve, szemeinek ragyogása, csodálkozása az esztétika, amikor boldog. Erre törekszem és ezt szeretném minél többször elérni vagy akár állandósítani, hiszen a tanulás alapja az örömteli játék. Szeretek a Hétpettyes Óvodában dolgozni, mert az eddig megszerzett tudásomat gyakorolhatom, alkalmazhatom, lehetőségem van fejlődni, tanulni, továbbképzéseken részt venni, és saját elképzeléseimet is szívesen fogadják a csoportban. Nagyon kellemes a légkör a felnőtt és a gyermek közösségben is.

Tudjon meg többet a Vacskamati csoportról, kattintson ide!


Ficánka csoport


Varga JuditVarga Judit Nikolett, Judit néni - óvodapedagógus vagyok, egyedülálló szülőként nevelem 17 éves fiamat.
2010-ben kerültem először kapcsolatba az óvodai élettel, először dajkaként, később pedagógiai asszisztensként dolgoztam. 2017-ben végeztem a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán.
2021. szeptemberétől dolgozom a Ficánka csoportban. Szeretek itt dolgozni, első perctől kezdve családias, barátságos légkör vesz körül.
A gyermekek igényeit, egyéniségüket, érdekeit előtérbe helyezve végzem munkámat, melyet hivatásomnak tekintek. Fontosnak tartom a szülőkkel való szoros együttműködést, annak érdekében, hogy a gyermekük fejlődésével kapcsolatban minél pontosabb képet kapjanak. Szeretetteljes, bensőséges kapcsolat kialakítására törekszem a gyerekekkel, mert úgy gondolom, a kialakult kölcsönös bizalom és szeretet biztonságos, kreatív, elfogadó légkört teremt. A gyermekek egyéni fejlődését szem előtt tartva differenciálásra, egyéni fejlesztésre is figyelmet fordítok. Célom, hogy a gyermekek biztonságos légkörben, vidáman, játszva tanuljanak és fejlődjenek, elfogadva egymást.

 

Deák BarbaraDeák Barbara vagyok, a Hétpettyes Óvoda vezetője. Óvodapedagógusi és szociálpedagógusi diplomával, valamint fejlesztőpedagógusi szakvizsgával rendelkezem. Célom az eredményekre, elvárásokra, tapasztalatokra alapozott innováció, a szakmai munka fejlesztése, valamint a nevelési gyakorlat pozitív tendenciáinak kezdeményezése. Óvodánk programja, szellemisége, hagyományai közel állnak hozzám, magam is azonos értékrendet képviselek. Magánéletemben is fontos számomra a természet közelsége, a környezetvédelem, az egészség megőrzése, az emberek tisztelete és szeretete. A Hétpettyes Óvodában olyan emberekkel dolgozhatok együtt, akik hasonlóan gondolkodnak, szeretik munkájukat, és szakmai hozzáértésük biztosítéka a színvonalas nevelőmunkának.

 

Pápainé Tranker VeronikaPápainé Tranker Veronika, Vera néni vagyok, óvodai dajka. Három gyermek boldog édesanyja. Fontosnak tartom, hogy kollégáimmal együtt a gyermekek mosolygós arcú, kiegyensúlyozott, érzelmileg is biztonságot nyújtó légkört biztosítsunk. Szeretem a gyerekeket, a munkámat és örülök, hogy egy jó munkaközösség tagja lehetek ebben az intézményben.

 

Tudjon meg többet a Ficánka csoportról, kattintson ide!


Méhecske csoport


673283_6920917_400_300_2758693d7bd4c3acab9378e55f67d77f.jpgFábiánné Farmosi Hajnalka, Hajni néni vagyok, óvodapedagógus. Tanító - óvodapedagógusi diplomával a kezemben 2002 óta vagyok aktív tagja a tantestületnek és két gyermek édesanyja. Nézetem, hogy "...a gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell bevésni a képzeteket..." (Maria Montessori). Fő feladatomnak tekintem, hogy segítsem a gyermeki személyiség minél sokrétűbb kibontakozásait, sok-sok játékkal, mesével, szeretettel és türelemmel.
 138912_8132090_508_508_3a5f6a1678ad399359a7367c3de43156.pngMáhr Zoltánné, Márti néni vagyok, óvodapedagógus. Célom, hogy a gyermekekkel megszeretessem a mozgást, a művészeteket. Fontosnak tartom, hogy megalapozzam a gyerekek zenei kultúráját is. Szeretek a Hétpettyes Óvodában dolgozni, mert megvalósíthatom az elképzeléseimet a csoportomban (például a foglalkozásokon vagy dekoráláskor). Lehetőségem van a továbbképzéseken szerzett tapasztalatok gyakorlására is (vizuális technikák kipróbálása, Varázsjáték). Többek között az alábbi továbbképzéseken vettem részt: Szocioemocionális Pedagógiai Terápia (SZPT), Dramatikus tevékenységformák alkalmazása program, Vizuális nevelés és tárgykultúra fejlesztése program, FÜLTORNA nyelvi alapkészségeket fejlesztő mozgásprogram.

 

673287_3154548_400_300_b24552feaea0f3eb969d0d493c4340f7.jpgLencsésné Gelencsér Gyöngyi vagyok, óvodai dajka, három gyermek boldog édesanyja. Munkámat hivatásnak tekintem immár hat éve, mert szeretek gyermekközösségben dolgozni illetve csapatjátékosnak tartom magam. Célom, hogy a kisgyermekek óvodában eltöltött ideje a legkomfortosabb legyen.

 

Tudjon meg többet a Méhecske csoportról, kattintson ide!

 

The Teddy Bear csoport


673291_2723196_400_300_a34a99c8d759be1cf819a6fb9ecdd6fa.jpgSimonné Cseke Zsanett, Miss Zsani, óvodapedagógus, három gyermek édesanyja vagyok. Gyermekkorom óta gyermekekkel szerettem volna foglalkozni, nem a munkámnak tekintem a gyerekekkel való törődést, hanem hivatásomnak. Mindennap más, amt a gyermekek egyéni személyisége tesz még változatosabbá. Célom a szeretetteljes, nyugodt, egymás másságát elfogadó légkör kialakítása. Szeretek a Hétpettyes Óvodában dolgozni, mert megvalósíthatom az elképzeléseimet mind a csoportban, mind pedig a hétköznapokban, amit a gyerekek kreativitása tesz még színesebbé. Törekszem a gyermeki személyiség kibontakoztatására.


138920_9234387_508_508_e819be54646ea39bc22bbfaf9361c5bd.pngVéberné Ladiszlai Éva vagyok, óvodai dajka. Kiemelt fontosságúnak tartom az egészséges és tiszta környezetet, ezt mindig biztosítom a gyermekeknek. Nemcsak azért szeretek itt dolgozni, mert imádom a gyerekeket, hanem azért is, mert jó a közösség.Árvayné Fábián Zita, Zita néni vagyok, pedagógiai asszisztens. Kisgyermek korom óta szerettem volna a gyermekekkel foglalkozni. Ehhez valószínű az is hozzá tett, hogy édesanyám is óvónőként dolgozik és ebben a szellemiségben nevelkedtem. Célom, hogy a gyermekek vidám és kiegyensúlyozott környezetbe tudjanak fejlődni és a saját képességeik határát feszegetve bővítsük ismereteiket. Szeretek a Hétpettyes Óvodában dolgozni, mert családias, összetartó csapat tagja lehetek, és az elképzeléseim megvalósításához is támogató hátteret biztosítanak.

Tudjon meg többet a The Teddy Bear csoportról, kattintson ide!