Óvoda

Zöld lomboktól átölelt hatalmas udvarunkon, barátságos környezetben, friss, tiszta levegőn tölthetik gyermekéveiket a hozzánk járók. Az önfeledt vidámság, a felszabadult mozgás, a közös éneklés, népdalok, népi játékok, kismesterségek gyönyörűségének átörökítése segít megőrizni a szűkebb környezetünk népi hagyományait.

 

Rugalmas napirendünk biztosítja a játékidő sérthetetlenségét, hozzájárul a gazdag játék- és a sokoldalú tapasztalatszerzéshez.

 

Lelkiismeretes, innovatív nevelőtestületünk mindent megtesz annak érdekében, hogy az óvodánkba járó valamennyi kisgyermek felkészülten, és arra éretten kezdjen iskolát.

 

Az óvodai nevelési feltételek sajátos megszervezése az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzését szolgálja. Gondos odafigyeléssel biztosítjuk az egyéni követést valamennyi gyerek számára, sajátos eszközeink révén segítjük a kiemelkedő képességű gyerekek differenciált fejlesztését.