Léghajó Színház a Hétpettyes ÓvodábanLéghajó Színház a Hétpettyes Óvodában

Fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk járó kisgyermekek mindenféle művészeti ággal megismerkedjenek - természetesen a koruknak megfelelően. Október 13-án, csütörtökön reggel a Léghajó MeseSzínház látogat el óvodánkba a Kiskakas gyémánt félkrajcárja c. zenés darabjukkal.

A Léghajó Meseszínház minden meséjének fontos alappillére a népzene és a néptánc. Előadásukban hangsúlyos szerepet kap az interaktivitás, a csoportokból is beavatnak néhányat a játékba, így a gyerekek jobban tudnak azonosulni a mese történéseivel, könnyebben megértik a jó győzelmét a rossz felett. Az izgalmas és humoros részek váltakozása biztosítja – felgyorsult világunkban felcseperedő - gyerekek nehezen leköthető figyelmét, a minden mese végén szereplő közös néptánc pedig feloldást jelent a 40 perces ülés és figyelem alól.

Jó szórakozást és művelődést kívánunk pettyeinknek!