Bemutatkozás

Hétpettyes Óvoda
Óvodánk Székesfehérvár kertvárosában, csendes, nyugodt környezetben található. 1955 óta funkcionál óvodaként, nemzedékek nőttek fel benne. Négy csoportszobánk van, ebból három nagyméretű, egynek az alapterülete kisebb.

Az udvarunk 300 m2 alapterületű. Két homokozó, egy fedett pavilon és sok fából készült mozgásfejlesztő játék, csúszdák biztosítják a gyerekek játékát a szabadban. 2003 májusában készült el a „Kölyökváros”, melyben hét fából készült kis ház található (kávézó, iskola, fodrászműhely, autószerelő műhely benzinkúttal, virágbolt, élelmiszerbolt). A várost utak szelik át, melyen a gyerekek gokartozhatnak, kerékpározhatnak, görkorcsolyázhatnak. Itt lehetőség nyílik az udvari szerepjátszásra.

100 férőhellyel rendelkezünk. Vegyes életkorú csoportokat szervezünk, melyben tágabb lehetőség nyílik a gyermekekkel való egyéni bánásmódra, a differenciálásra, és a szocializációs feladatok is könnyebben megvalósíthatók.

2004 szeptemberétől egy angol nyelvű csoportot is indítottunk.

 

A nevelés folyamatában a tevékenységközpontúságra és a komplexitásra törekszünk. Miután a gyermek a világot nem mozaikszerűen, hanem komplex módon érzékeli, ezért az ismereteket összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban tárjuk a gyermek elé. Középpontban a valódi cselekedtetést, a felfedező ismeretszerzést és az egyéni tapasztalást állítjuk.

A tevékenységek alapjának a természet körforgását tekintjük. A természetben évszakonként végbemenő átalakulások változatos lehetőséget biztosítanak a gyermek tevékenységek megszerzéséhez: a játékhoz és a tanuláshoz, az irodalmi, zenei fejlesztéshez, valamint az alkotómunkához.

Olyan óvodai élet megteremtésére törekszünk, mely a természeti és társadalmi környezettel szoros kapcsolatban:

• értékeket teremt és közvetít

• szeretetteljes légkört sugároz, biztonságérzetet nyújt

• érzelmekben, élményekben, tevékenységekben gazdag

• képességeket, készségeket fejleszt

• tiszteletben tartja a gyermek jogait, egészségét, érdeklődését, autonómiáját,
adottságait


Hiszünk abban, hogy a nevelés eredményessége gyermek- a szülő- s az óvónő – egymásra ható, egymást segítő harmonikus együttműködéstől függ. Kölcsönös, őszinte kapcsolatra törekszünk a szülőkkel.

Fontosnak tartjuk, hogy a népi hagyományokkal, régi népdalokkal megismertessük gyermekeinket, hogy a mai modern világgal ötvöződve, rajtuk keresztül tovább élhessen a népi kultúra az összes szépségével, örömforrásával, követendő példákkal.

Mottónk:
Hiszünk a gyermek fejleszthetőségében,
Érezzük, hogy minden gyermek hordoz magában értéket,
Tudjuk, hogy a boldog gyermekkorért felelősséggel tartozunk,
Próbálunk teret engedni a gyermeki fantázia szárnyalásának,
Elősegítjük a sokoldalú készség és képességfejlesztést,
Tanítjuk a jót, személyes példánkkal is,
TYúkanyó módjára óvjuk kiscsibéinket,
Engedjük kibontakozni a gyermeki személyiséget,
Segítünk eligazodni a világ dolgaiban.

Szemetiné Deák Barbara
Óvodavezető

Ismerje meg csapatunkat:


Óvodavezető

Szemetiné Deák Barbara
Szemetiné Deák Barbara vagyok, a Hétpettyes Óvoda vezetője. Óvodapedagógusi és szociálpedagógusi diplomával, valamint fejlesztőpedagógusi szakvizsgával rendelkezem. Célom az eredményekre, elvárásokra, tapasztalatokra alapozott innováció, a szakmai munka fejlesztése, valamint a nevelési gyakorlat pozitív tendenciáinak kezdeményezése. Óvodánk programja, szellemisége, hagyományai közel állnak hozzám, magam is azonos értékrendet képviselek. Magánéletemben is fontos számomra a természet közelsége, a környezetvédelem, az egészség megőrzése, az emberek tisztelete és szeretete. A Hétpettyes Óvodában olyan emberekkel dolgozhatok együtt, akik hasonlóan gondolkodnak, szeretik munkájukat, és szakmai hozzáértésük biztosítéka a színvonalas nevelőmunkának.

 

Vacskamati
csoport

Nagy Sándorné, Zsuzsa néni

Nagy Sándorné, Zsuzsa néni vagyok, óvodapedagógus. Célom, hogy a rám bízott gyermekek sokoldalú, érdeklődő, vidám és kiegyensúlyozott felnőttekké váljanak. Szeressék és tiszteljék embertársaikat, valamint a körülöttük lévő világot. Szeretek itt dolgozni, mert a Hétpettyes Óvoda rendkívül családias, jó a közösség, de a legfontosabb, hogy imádom a csoportomat! Fontosnak tartom, hogy a már meglévő tudásomat fejlesszem, ezért továbbképzésekre járok (Vizuális nevelés és tárgykultúra fejlesztése program; Dramatikus tevékenységformák alkalmazása program; Korszerű Óvodai Mozgásprogram a tanulási nehézségek megelőzésére; FÜLTORNA nyelvi alapkészségeket fejlesztő mozgásprogram).

Sprőder Györgyné, Hajni néni vagyok, óvodapedagógus. Legfőbb célom, hogy minél színesebb egyéniségű, kedves, derűs és mindenre nyitott, érdeklődő gyerekeket adhassak át a tanító néniknek az iskolára.  Mottóm: „Személyes példánkkal, kimondott szavainkkal, tetteinkkel állandóan alakítjuk gyermekeink lelkét.” Szeretek a Hétpettyes Óvodában dolgozni, mert nagyon családias a légkör. Imádok a gyerekekkel lenni, velük játszani. Többek között ezeken a továbbképzéseken vettem részt: Játék és Tánc gyermekeknek program, FÜLTORNA nyelvi alapkészségeket fejlesztő mozgásprogram.

Trautmanné Láng Anita

Láng Anita vagyok, óvodai dajka. Fontosnak tartom, hogy egy mosolygós, kiegyensúlyozott és szeretetteljes csoportot alakítsunk ki az óvónénikkel együtt. Nem csak azért szeretek itt dolgozni, mert imádom a gyerekeket, hanem mert a kollektíva is jó.

Szabó Katalin.JPG
Szabó Katalin, Kata néni vagyok, óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens. 18 éves korom óta foglalkozom gyerekekkel, gyermekfelügyelettel és szeretnék gyógypedagógiai irányban továbbtanulni. A nyugodt, biztonságot adó, szeretetteljes légkör mellett célom, hogy a gyerekek megtapasztalás útján tanuljanak, önállósodjanak, és egyéni adottságaiknak, képességeiknek megfelelően fejlődjenek a tevékenységeink nevelésünk által. Ezen kívül fontosnak tartom már az óvodában is az esztétikai nevelést. Ha fogékonyak vagyunk a szép és pozitív dolgokra, akkor mindig azt szeretnénk látni magunk körül. Egy óvodában a gyermekek mosolya, kacagása, jókedve, szemeinek ragyogása, csodálkozása az esztétika, amikor boldog. Erre törekszem és ezt szeretném minél többször elérni vagy akár állandósítani, hiszen a tanulás alapja az örömteli játék. Szeretek a Hétpettyes Óvodában dolgozni, mert az eddig megszerzett tudásomat gyakorolhatom, alkalmazhatom, lehetőségem van fejlődni, tanulni, továbbképzéseken részt venni, és saját elképzeléseimet is szívesen fogadják a csoportban. Nagyon kellemes a légkör a felnőtt és a gyermek közösségben is.

Tudjon meg többet a Vacskamati csoportról, kattintson ide!


Ficánka csoport

Szabó Anett
Czukor-Szabó Anett vagyok, óvodapedagógus és neveléstudomány szakos bölcsész. Célom, hogy stabil, biztonságos és szeretetteljes légkört alakítsak ki. Fontosnak tartom, hogy a gyermekeket sokoldalúan és komplexen fejlesszem, kiemelve a szociális kompetenciákat. Szeretem a kollégákkal való jó viszonyt, és a pozitív, ösztönző, támogató légkört. A Hétpettyes Óvoda újra, változásokra és innovációra törekvő vezetése is segít abban, hogy szeressek itt dolgozni.
Herczeg Zsuzsa
Herczeg Zsuzsanna vagyok, óvodapedagógus. Célom, hogy segítsem a rám bízott gyerekeket abban, hogy egyéni adottságaiknak, képességeiknek megfelelően fejlődve megismerhessék önmagukat és a környező világot. Mindezt tevékenységeken keresztül, a valódi cselekedtetést, a felfedező ismeretszerzést és az egyéni tapasztalást elősegítve kívánom elérni. Az Óvodában jó munkatársi- és nevelőtestületi közösség van jelen: tudunk közös célokért együtt dolgozni, valamint a módszertani szabadság megléte miatt is jó itt dolgozni. Természetesen a főiskola után továbbfejlesztettem a tudásomat (Drámajáték, PEK- TORNA mozgásfejlesztő program, FÜLTORNA nyelvi alapkészségeket fejlesztő mozgásprogram).
Mészáros Jánosné, Márti néni vagyok, bölcsődei gondozónő. Célom, hogy az óvónőkkel szorosan együttműködve hozzájáruljak a gyermekek nyugodt, vidám óvodai napjához. Szeretem a munkámat. Jó, hogy a gyermekekkel lehetek és nem elhanyagolható a jó munkahelyi közösség sem.
Döme-Sztana Krisztina.JPG
Döme-Sztana Krisztina, Kriszti néni vagyok. Gyakornokként kerültem a Ficánka csoportba és a támogató, barátságos légkörben nagyon jól érzem magam. Jelenleg pedagógus asszisztensként veszek részt a csoport életében, mellette még tanulmányaimat végzem.
Fontosnak tartom, a gyermekek jól érezzék magukat az óvodában, biztonságos, szeretetteljes, elfogadó környezet vegye őket körül. Ez a Hétpettyes óvodában maradéktalanul megvalósul.
Lenyűgöz a gyermekek nyitottsága, kíváncsisága; szeretem látni, ahogy rácsodálkoznak a világra és felfedezik azt. Valamennyien egyéniségek. Fontosnak tartom megfigyelni őket és egyéniségük kibontakoztatása mellett ott támogatom a fejlődésüket, ahol szükséges.

Tudjon meg többet a Ficánka csoportról, kattintson ide!


Méhecske csoport

Fábiánné Farmosi Hajnalka.JPG

Fábiánné Farmosi Hajnalka, Hajni néni vagyok, óvodapedagógus. Tanító - óvodapedagógusi diplomával a kezemben 2002 óta vagyok aktív tagja a tantestületnek és két gyermek édesanyja. Nézetem, hogy "...a gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell bevésni a képzeteket..." (Maria Montessori). Fő feladatomnak tekintem, hogy segítsem a gyermeki személyiség minél sokrétűbb kibontakozásait, sok-sok játékkal, mesével, szeretettel és türelemmel.

Máhr Zoltánné

Máhr Zoltánné, Márti néni vagyok, óvodapedagógus. Célom, hogy a gyermekekkel megszeretessem a mozgást, a művészeteket. Fontosnak tartom, hogy megalapozzam a gyerekek zenei kultúráját is. Szeretek a Hétpettyes Óvodában dolgozni, mert megvalósíthatom az elképzeléseimet a csoportomban (például a foglalkozásokon vagy dekoráláskor). Lehetőségem van a továbbképzéseken szerzett tapasztalatok gyakorlására is (vizuális technikák kipróbálása, Varázsjáték). Többek között az alábbi továbbképzéseken vettem részt: Szocioemocionális Pedagógiai Terápia (SZPT), Dramatikus tevékenységformák alkalmazása program, Vizuális nevelés és tárgykultúra fejlesztése program, FÜLTORNA nyelvi alapkészségeket fejlesztő mozgásprogram.

Lencsésné Gelencsér Gyöngyi.JPG

Lencsésné Gelencsér Gyöngyi vagyok, óvodai dajka, három gyermek boldog édesanyja. Munkámat hivatásnak tekintem immár hat éve, mert szeretek gyermekközösségben dolgozni illetve csapatjátékosnak tartom magam. Célom, hogy a kisgyermekek óvodában eltöltött ideje a legkomfortosabb legyen.

Tudjon meg többet a Méhecske csoportról, kattintson ide!

The Teddy Bear csoport

Szemetiné Deák Barbara

 Szemetiné Deák Barbara

Simonné Cseke Zsanett.JPG
Simonné Cseke Zsanett, Miss Zsani, óvodapedagógus, három gyermek édesanyja vagyok. Gyermekkorom óta gyermekekkel szerettem volna foglalkozni, nem a munkámnak tekintem a gyerekekkel való törődést, hanem hivatásomnak. Mindennap más, amt a gyermekek egyéni személyisége tesz még változatosabbá. Célom a szeretetteljes, nyugodt, egymás másságát elfogadó légkör kialakítása. Szeretek a Hétpettyes Óvodában dolgozni, mert megvalósíthatom az elképzeléseimet mind a csoportban, mind pedig a hétköznapokban, amit a gyerekek kreativitása tesz még színesebbé. Törekszem a gyermeki személyiség kibontakoztatására. 
Véberné Ladiszlai Éva
Véberné Ladiszlai Éva vagyok, óvodai dajka. Kiemelt fontosságúnak tartom az egészséges és tiszta környezetet, ezt mindig biztosítom a gyermekeknek. Nemcsak azért szeretek itt dolgozni, mert imádom a gyerekeket, hanem azért is, mert jó a közösség.

Tudjon meg többet a The Teddy Bear csoportról, kattintson ide!