Alapító Okirat

1. Az intézmény neve: Hétpettyes Óvoda
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Taksony u. 27/A

2. Az intézmény OM azonosítója: 029861


3. Alapító neve: Aranyeső Alapítvány az Egészséges Emberért

Cégbejegyzési / bírósági végzés száma: P. k. 62. 967/2000. sz.
Képviseletre jogosult neve: Dr. Hátsági-Horváth Miklós

4. Az intézmény alapítója, fenntartója
Aranyeső Alapítvány az Egészséges Emberért
Címe: 8096 Nadap, Vörösmarty u. 18.

5. Az intézmény felügyeleti szerve:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője

6. Az intézmény működési területe:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területe és vonzáskörzete

7. Az intézmény típusa: óvoda
Nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig: 7.00 órától 17.00 óráig

8. Az intézmény csoportjainak száma: 4 csoport

9. Az intézménybe felvehető gyermekek maximális létszáma: 89 fő

10. Az intézmény tevékenységei
6420 Vagyonkezelés
8510 Iskolai előkészítő oktatás
5629 Egyéb vendéglátás (közétkeztetés)

Normatíva igényjogosultságot megalapozó tevékenységek és a legmagasabb gyermeklétszám:
- óvodai nevelés: 89 fő
- óvodában szerzett intézményi közétkeztetés: 89 fő

Alaptevékenységekhez kapcsolódó kiegészíthető tevékenységek:
- délutáni, hétvégi ügyelet
- idegen nyelvi nevelés – oktatás,
- programszervezés
-  táborszervezés.

11. Az intézmény jogállása:

- Önálló jogi személy, amely költségvetésével önállóan gazdálkodik
- Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört a Hétpettyes Óvoda vezetője gyakorolja.
- Az intézmény vezetője az óvodavezető felett, a munkáltatói jogkört Aranyeső Alapítvány Kuratóriuma gyakorolja.

12. Az intézmény alaptevékenysége
- Az óvoda a gyermek 3 éves korától óvó – védő , - szociális,  nevelő – személyiségfejlesztő funkciót tölt be,
- az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik,
- 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb 7 éves korig nevelő intézmény. Nevelési Tanácsadó vagy szakértői bizottság javaslatára ez még egy évig meghosszabbítható, az óvoda nevelőtestületének egyetértésével.

13. Feladatellátást szolgáló vagyon:
Ingatlan címe: 8000 Székesfehérvár, Taksony u. 27/a.
alapterület: épület:  550m2,  telek:  3343 m2
Tulajdonos: Székesfehérvár Megyei Jogú Önkormányzata
Használó: Aranyeső Alapítvány  az Egészséges Emberért
Használat jogcíme: óvoda működtetése

14. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az épület és berendezéseinek tulajdonjoga Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatáé. Az óvoda a rendelkezésre álló vagyontárgyakat az óvó- védő, szociális, nevelő, személyiségfejlesztő feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg azokat.

15. Az óvoda vezetőjét pályázati eljárás útján az Aranyeső Alapítvány Kuratóriuma bízza meg.

16. Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az Aranyeső Alapítvány Kuratóriumának elnöke és az óvodavezető.


Székesfehérvár, 2010. augusztus 09.Az Aranyeső Alapítvány kuratóriumának elnöke
Dr. Hátsági Horváth Miklós